Ban Cố Vấn

Ngày:15/11/2023 02:32:38 CH

BAN CỐ VẤN CỔNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

I. Ông Nguyễn Huy Độ

Ông Nguyễn Duy Độ là Tổng giám đốc Công ty Global Genius Network, công ty Global Genius Network hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

1) Thương mại, xúc tiến thương mại và đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài

2) Dịch vụ và đầu tư trong giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ

3) Dịch vụ du lịch, văn hóa - nghệ thuật

4) Nông nghiệp, môi trường

5) Tổ chức sự kiện và hoạt động cộng đồng

6) Logistics và xây dựng

Ngoài ra, Ông Nguyễn Duy Độ là Đại diện Việt Nam của Hội đồng Asean - Ấn Độ, ông là chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kết nối và xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, môi trường.

Một vài hình ảnh hoạt động của ông Nguyễn Duy Độ:

 

 

 

II. Ông Lê Tuấn Anh

Ông Lê Tuấn Anh là Phó chủ tịch HĐQT công ty Global Genius Network

Ngoài ra, Ông Lê Tuấn Anh là chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kết nối và xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, môi trường.

Một vài hình ảnh hoạt động của ông Lê Tuấn Anh:

 

 

 

Chat qua zalo