Chuyển nhượng đất có NX trong CCN

( 13 Chuyển nhượng đất có NX trong CCN)
Chat qua zalo