Chuyên gia Đoàn Duy Hưng là ai

Ngày:26/03/2021 12:52:41 CH

1. Giai đoạn 2008 - 2010: Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đồng Thái : - Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư Khu công nghiệp Hòa Hội, quy mô 265ha, giá trị 2.000 tỷ, chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư - Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư Khu đô thị Việt Đức Legend City, quy mô 62ha, giá trị 1.500 tỷ, chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư

2. Giai đoạn 2011 - 2012: Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Đức: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý dự án khu đô thị Long Vân, quy mô 600ha, giá trị 8.000 tỷ, chức vụ Phó tổng giám đốc

3. Giai đoạn 2013 - 2015: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phúc Lộc Bình Định; Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Phú Hoà : Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý dự án khu đô thị hồ Phú Hòa, quy mô 300ha, giá trị 4.500 tỷ - Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Phú Hòa, giá trị 500 tỷ

4. Giai đoạn 2016 - 2018: Giám đốc công ty cổ phần đầu tư quốc tế Hạ Long (sau này đổi thành IIP)

5. Giai đoạn 2019 tới nay: Tổng giám đốc IIP VIETNAM

 

Chat qua zalo