Đội ngũ lãnh đạo

Ngày:18/01/2021 09:14:22 SA

Ban lãnh đạo IIP VIETNAM là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Duy Hưng

 

Ông Đoàn Duy Hưng là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, là người đầu tiên xây dựng lên Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam, ông thường xuyên được các cơ quan báo chí và truyền hình mời tham dự các hội thảo, phỏng vấn các vấn đề có liên quan đến bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

Ông Đoàn Duy Hưng cũng là người đầu tiên của Việt Nam tổ chức các khóa học về đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như môi giới bất động sản công nghiệp tại Việt Nam cũng như đang xây dựng và phát triển các cộng đồng bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

Phó chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thành Lê

Ông Nguyễn Thành Lê là Chuyên gia trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn của Nhật Bản, ông Nguyễn Thành Lê là chuyên gia thực hiện các thủ tục đầu tư, chuyên thiết kế, thi công , quản lý các nhà máy cho các doanh nghiệp FDI.

Phó chủ tịch HĐQT: Ông Võ Nam Phong

Ông Võ Nam Phong có hơn 16 năm trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà xưởng, nhà kho cho thuê trong nội thành Hà Nội.

Ngoài là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của IIP VIETNAM, hiện nay ông Võ Nam Phong đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc, một công ty có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà xưởng, nhà kho cho thuê trong nội thành Hà Nội.

Phó chủ tịch HĐQT: Ông Dương Duy Trường

Ngoài là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của IIP VIETNAM, hiện nay ông Dương Duy Trường đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của AUCO HOLDINGS và Trang thông tin điện tử tổng hợp xuất nhập khẩu IMEXNEWS, là chuyên gia tư vấn lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Tư vấn tiếp cận tài chính, Hỗ trợ xuất khẩu, Xúc tiến đầu tư phát triển thuộc mạng lưới tư vấn viên Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công thương.

Chat qua zalo