Chính sách bảo mật

Ngày:18/08/2019 04:08:32 CH

Chính Sách Bảo Mật trên cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên cổng thông tin BĐS Công nghiệp Việt Nam bao gồm: Họ tên, tên đăng nhập, email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng. Đây là các thông tin mà iipvietnam.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và iipviettnam.com sẽ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên iipvietnam.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho iipvietnam.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam iipvetnam.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và iipvietnam.com
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại iipvietnam.com
iipvietnam.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của iipvietnam.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Ban quản trị cổng thông tin BĐS Công nghiệp iipvietnam.com và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
Bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Cổng thông tin Bất động sản công nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 7 Lucky buildung, 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1900 8888 58
Email: info@iipvietnam.com

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu IIP VIETNAM thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của iipvietnam.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, IIP VIETNAM sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên iipvietnam.com được iipvietnam.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của iipvietnam.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. IIP VIETNAM cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, IIP VIETNAM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của iipvietnam.com

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng đến Ban quản trị của cổng thông tin BĐS Công nghiệp Việt Nam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, IIP VIETNAM sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Các bước thực hiện như sau:
– Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại
Khách hàng gửi khiếu nại cho IIP VIETNAM theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của iipvietnam.com. Bộ phận chăm sóc khách hàng của iipvietnam.com có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan
– Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại
Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý
– Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).

Chat qua zalo