Ông Trần Hữu Văn - Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và định giá Đại Việt chia sẻ sau khóa đào tạo

Chat qua zalo