Quy trình thực hiện DV môi giới

Ngày:24/08/2019 10:58:34 SA

Quy trình thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản tại IIP VIETNAM

Sơ đồ mô tả quy trình thực hiện dịch vụ môi giới BĐS 

Quy trình được mô tả cụ thể như sau:

Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư khu công nghiệp Việt Nam sử dụng kết hợp cổng thông tin bất động sản công nghiệp iipvietnam.com ký kết Hợp đồng dịch vụ môi giới BĐS IIP- Chủ đầu tư với Chủ đầu tư, nội dung điều khoản được thống nhất về việc hợp môi giới dự án BĐS công nghiệp bằng văn bản hợp đồng cụ thể.

Sau khi nhận được thông tin cụ thể cần sang nhượng, cho thuê mặt bằng hay nhà xưởng công nghiệp, IIP VIETNAM tiến hành tìm kiếm những khách hàng đang có nhu cầu tìm thuê hay nhận sang nhượng để kết nối với đơn vị chủ đầu tư. 

IIP VIETNAM sẽ gửi công văn tới chủ đầu tư, dự thảo hợp đồng và các hồ sơ liên quan gửi đến chủ đầu tư và khách hàng thống nhất.

Cuối cùng sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng, kết thúc giao dịch!

Chat qua zalo