Doanh nghiệp Ấn Độ dự kiến đầu tư 'công viên dược phẩm 500 triệu USD tại Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ dự kiến đầu tư 'công viên dược phẩm 500 triệu USD tại Việt Nam

Chat qua zalo