Bắc Ninh bổ sung 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Bắc Ninh bổ sung 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Chat qua zalo