Ban lãnh đạo IIP VIETNAM

Ban lãnh đạo IIP VIETNAM là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Võ Nam Phong

Ông Võ Nam Phong có hơn 16 năm trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà xưởng, nhà kho cho thuê trong nội thành Hà Nội.

Ngoài là Chủ tịch Hội đồng quản trị của IIP VIETNAM, hiện nay ông Võ Nam Phong đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc, một công ty có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư các dự án nhà xưởng, nhà kho cho thuê trong nội thành Hà Nội.

Tổng giám đốc: Ông Đoàn Duy Hưng

Ông Đoàn Duy Hưng là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, là người đầu tiên xây dựng lên Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam, ông thường xuyên được các cơ quan báo chí và truyền hình mời tham dự các hội thảo, phỏng vấn các vấn đề có liên quan đến bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

Ông Đoàn Duy Hưng cũng là người đầu tiên của Việt Nam tổ chức các khóa học về đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như môi giới bất động sản công nghiệp tại Việt Nam cũng như đang xây dựng và phát triển các cộng đồng bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Chat qua zalo