Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm, có quy mô 50ha tại huyện Lục Lam và huyện Lạng Giang với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có diện tích khoảng 50 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm thuộc địa bàn thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam và xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc: Giáp dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Kẻn, thị trấn Phương Sơn;

+ Phía Nam: Giáp nhà xưởng, dân cư hiện trạng và cánh đồng canh tác thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm;

+ Phía Tây: Giáp dân cư và đất canh tác nông nghiệp thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm;

+ Phía Đông: Giáp đường bê tông và khu nuôi trồng thủy sản thôn Phương Lạn, thị trấn Phương Sơn.

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm thu hút các ngành công nghệ cao và sạch, cụ thể: Ngành điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực phẩm, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có tiến độ đầu tư cụ thể như sau:

- Từ tháng 03/2023 đến 12/2023: Chấp thuận chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa.

- Từ tháng 01/2024 đến 01/2025: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng các hạng mục kỹ thuật của dự án, trong đó có trạm xử lý nước thải; thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh lấp đầy tối thiểu 60% diện tích đất công nghiệp.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm là 50 năm

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, Bắc Giang là một trong các tỉnh thu hút đầu tư FDI hàng đầu ở Việt Nam, phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cứ có hạ tầng hoàn thiện là có các Nhà đầu tư đến thuê đất để mở nhà máy, thậm chí có những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã có các Nhà đầu tư đến đặt chỗ.

Chat qua zalo