Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Phượng Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Phượng Sơn, có quy mô 65ha tại huyện Lục Ngạn với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Phượng Sơn có diện tích khoảng 65 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Phượng Sơn thuộc địa bàn xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc: Giáp vườn trồng vải của người dân thôn Ải, xã Phượng Sơn;

+ Phía Nam: Giáp Quốc lộ 31. 2;

+ Phía Đông: Giáp vườn trồng vải của người dân thôn Ải, xã Phượng Sơn;

+ Phía Tây: Giáp đường liên thôn và xã Đông Hưng, huyện Lục Nam.

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Phượng Sơn thu hút các ngành nghề sau: Sản xuất thùng xốp; sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác; công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Phượng Sơn có tổng mức đầu tư 806 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Phượng Sơn có tiến độ đầu tư cụ thể như sau:

- Qúy I/2023 đến Qúy IV/2023: Chấp thuận chủ trương đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, chuyển đổi đất lúa, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, lập thiết kế bản vẽ thi công.

- Qúy IV/2023 đến Qúy II/2024: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; khởi công xây dựng các hạng mục kỹ thuật của dự án, trong đó có trạm xử lý nước thải; đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh.

- Qúy II/2024 đến Qúy IV/2024: Hoàn thiện các hạng mục dự án và lấp đầy tối thiểu 70% diện tích đất công nghiệp.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Phượng Sơn là 50 năm

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Phượng Sơn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Phượng Sơn được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phượng Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, Bắc Giang là một trong các tỉnh thu hút đầu tư FDI hàng đầu ở Việt Nam, phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cứ có hạ tầng hoàn thiện là có các Nhà đầu tư đến thuê đất để mở nhà máy, thậm chí có những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã có các Nhà đầu tư đến đặt chỗ.

Chat qua zalo