Bán hàng hóa vào khu công nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu?

Hỏi:

Công ty tôi là công ty sản xuất trong nước, công ty có một lô hàng vừa ký hợp đồng với công ty trong khu công nghiệp. Vậy nay công ty xuất bán lô hàng này theo hợp đồng cho vào trong khu công nghiệp cho công ty đó thì công ty có phải nộp thuế xuất khẩu không?

Đáp:

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 thì khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong đó, theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì khu khu công nghiệp được xác định là khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định của pháp luật thì phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định của pháp luật vào thị trường trong nước.

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thì phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn có nhu cầu xuất bán lô hàng hóa của công ty (công ty là công ty sản xuất trong nước) vào trong khu công nghiệp cho công ty đối tác theo hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký kết thì công ty phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng! 

Chat qua zalo