Nên thuê đất trong hay ngoài khu công nghiệp để thực hiện dự án kinh doanh?

ĐÁP: 

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính Phủ

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này. Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái (sau đây gọi chung là Khu công nghiệp, trừ trường hợp có quy định riêng đối với từng loại hình). Đất trong khu công nghiệp là những thửa đất đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước.

Đất ngoài khu công nghiệp là những mảnh đất vẫn thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân, chưa được quy hoạch giải phóng mặt bằng. Việc Quý khách thuê đất đối với những khu đất này để thực hiện việc xây dựng doanh nghiệp sản xuất sẽ gặp khó khăn nhất là trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng (vừa mất thời gian, vừa tốn kém chi phí).

Từ những phân tích trên, chúng tôi xin đứa ra ý kiến như sau: Để thành lập doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất thì Quý khách nên thuê đất trong khu công nghiệp, bởi vì: Việc thuê đất trong khu công nghiệp sẽ thuận lợi trong việc thực hiện tiến độ xây dựng dự án do đất trong khu công nghiệp đã được Nhà nước quy hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp cho việc sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Nhà nước còn khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất nên thuê đất trong khu công nghiệp để thực hiện hoạt động sản xuất của mình, do đó nếu Quý khách thuê đất trong khu công nghiệp sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi từ phía Nhà nước.

Về trình tự, thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp:

Tùy theo quy định của từng địa phương mà thủ tục thuê đất khu công nghiệp của từng địa phương sẽ là khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách trình tự, thủ tục gồm các bước như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất tham khảo thông tin chi tiết trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Tỉ lệ :1/500 của khu công nghiệp phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Sau khi chọn được khu đất phù hợp với nhu cầu, nhà đầu tư lập hồ sơ xin thuê lại đất theo hướng dẫn của Ban quản lý khu công nghiệp gồm:

- Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp; Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 2 năm gần nhất.

- Nhu cầu của doanh nghiệp cần thuê đất: diện tích, nhu cầu sử dụng điện, nước, lao động.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Thành phố và chính quyền địa phương.

- Đề cương tóm tắt dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Bước 2: Căn cứ quy hoạch khu công nghiệp, UBND huyện và Ban quản lý khu công nghiệp kiểm tra hồ sơ, phân loại lựa chọn những doanh nghiệp đạt tiêu chí quy định đề nghị lên Ban quản lý khu công nghiệp hướng dẫn quy trình, thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp phép đầu tư trong khu công nghiệp; Ký biên bản thỏa thuận thuê đất; Nộp tiền đặt cọc theo quy định của Ban quản lý khu công nghiệp.

Bước 3: Nhà đầu tư liên hệ với Ban quản lý khu công nghiệp thành phố Hà Nội để được hướng dẫn quy trình, thủ tục hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư trong khu công nghiệp, trình UBND cấp Tỉnh phê duyệt. Nhà đầu tư xin thuê đất đầu tư phát triển sản xuất trong khu công nghiệp nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan của Nhà nước và UBND tỉnh về Điều kiện để thuê đất trong khu công nghiệp, các tiêu chí ưu tiên được thuê đất trong khu công nghiệp; trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận được thuê đất và những quy định sử dụng đất và xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Nếu hồ sơ xin đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. Nếu hồ sơ xin đầu tư không được chấp thuận, Ban quản lý khu coong nghiệp hoàn trả các khoản tiền nhà đầu tư đã nộp và kết thúc các giao dịch liên quan.

Bước 5: Bên thuê đất ký hợp đồng thuê lại đất với Ban quản lý khu công nghiệp.

Bước 6: Bên thuê đất nộp nốt số tiền thuê đất theo quy định trong hợp đồng thuê lại đất. Ghi chú: Giá thuê lại đất trong khu công nghiệp (đã bao gồm cả hạ tầng hoàn chỉnh) tùy thuộc thời gian thuê đất, việc trả tiển thuê lại 1 lần hay trả chậm (Chưa tính các phí quản lý gồm: bảo vệ, điện chiếu sáng ngoài hàng rào, bảo dưỡng hạ tầng Ban quản lý sẽ thu riêng). Các chế độ ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư được thực hiện theo quy định chung Nhà nước.

Chat qua zalo