Đà Nẵng thông qua bảng giá đất mới, cao nhất gần 100 triệu đồng/m2

Sáng 13/3, Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về Bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024.

Ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, bảng giá đất mới giữ nguyên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 và có những nội dung sửa đổi so với nội dung Quyết định số 06.

Cụ thể, theo Quyết định giá đất mới được giảm hơn 5% so với quyết định trước. Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Trước đó, Quyết định 06 của UBND TP Đà Nẵng xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Quyết định 06 xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí.

HĐND TP. Đà Nẵng thống nhất thông qua bảng giá đất mới.Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng biểu quyết thống nhất thông qua bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024

Nghị quyết cũng sửa đổi giá đất những tuyến đường bất hợp lý hoặc chưa phù hợp, bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên cuối năm 2018 và năm 2019. Bổ sung quy định cách xác định xác định hệ số vị trí đối với đất thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh, theo chiều sâu thửa đất. Bổ sung quy định với các loại đất với 2 mặt tiền trở lên…

Cụ thể, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

UBND TP.Đà Nẵng cho hay, việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Bảng giá đất lần này cũng nhằm hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2024, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Bảng giá đất mới được thành phố Đà Nẵng áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2024.

Bảng giá đất mới được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2024

Thẩm tra tờ trình về Bảng giá đất mới, ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng cho hay, nội dung bảng giá đất lần này cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản hiện nay. Bảng giá đất mới cũng đã xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân. Bảng giá các loại đất của TP. Đà Nẵng lần này cũng bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: sửa đổi giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư đối với các khu đất hai mặt tiền trở lên… 

Nguồn: baodautu.vn

Chat qua zalo