Đầu tư Khu công nghiệp Đông Bình, quy mô 350ha

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 410/QĐ-TTg đồng ý chủ trương đầu tư Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Dự án do Công ty CP Đầu tư TNI Vĩnh Long làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Đông Bình và xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có quy mô sử dụng đất 350 ha, với tổng vốn đầu tư là 3.026,719 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 454,008 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Khu công nghiệp Bình Minh (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật tiến độ thực hiện dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan...

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long yêu cầu nhà đầu tư: Ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản; góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này...

Chat qua zalo