Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có được đăng ký nội quy lao động cho Ban Quản lý KCN?

Hỏi:

Doanh nghiệp trong khu công nghiệp có được đăng ký nội quy lao động cho Ban Quản lý khu công nghiệp?

Đáp:

Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có quy định:

...
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau: Trong đó có:

đ) Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

=> Như vậy, theo quy định trên nếu Ban Quản lý khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Thì các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ được đăng ký nội quy lao động tại Ban Quản lý khu công nghiệp.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Chat qua zalo