Hà Nội: Thành lập thêm 2 cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh

Mới đây, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý thành lập 2 cụm công nghiệp thuộc địa bàn huyện Hoài Đức theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố gồm: Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Đông La.

Huyện Hoài Đức sắp có thêm 2 cụm công nghiệp (Ảnh minh họa)
Huyện Hoài Đức sắp có thêm 2 cụm công nghiệp (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu việc đầu tư các dự án này cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải rắn công nghiệp.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết hoàn thành dự án theo đúng quy định và đúng tiến độ đã đề ra; nhất là phải đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, sạch và ứng dụng khoa học công nghệ cao.

“Tuyệt đối không bố trí nhà ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại… hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực” – Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Để thực hiện, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy định của pháp luật.

Việc thành lập các cụm công nghiệp nêu trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố...

Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh các khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Chat qua zalo