Đồng Nai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Xuân Hưng hơn 16ha

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ có 27 cụm công nghiệp hoạt động. Tính đến đầu năm nay, toàn tỉnh có 23 cụm công nghiệp đã có đăng ký đầu tư hạ tầng và 4 cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng cơ bản đồng bộ. Nhiều cụm công nghiệp bị chậm tiến độ do vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư hạ tầng. 

Đồng Nai phê duyệt quy hoạch dự án cụn công nghiệp mới

Tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Xuân Hưng tại huyện Xuân Lộc. Diện tích dự án hơn 16 ha, làm cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ, thu hút ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm. Trong đó, diện tích đất xí nghiệp công nghiệp chiếm 57% tổng diện tích. Công ty TNHH Hồng Hà làm chủ đầu tư dự án với thời gian thực hiện khoảng 2020 - 2022. 

Chat qua zalo