Nhà ở công nhân phải được bố trí trong quy hoạch khu công nghiệp

Nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp đã được quy định tại nhiều Nghị định, quyết định, trong nhiều văn bản chỉ đạo, hội thảo, tọa đàm nhưng việc triển khai trên thực tế còn rất hạn chế. Trong thời gian covid-19, những bất cập trước đây của việc thiếu nhà ở cho công nhân và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các công trình văn hóa, thể thao, . . . trong các khu công nghiệp ngày càng lộ rõ, hầu hết các nhà máy trong các khu công nghiệp do không có chuẩn bị từ trước đã bị động và không đảm bảo được việc thực hiện “3 tại chỗ” (ăn, ngủ, làm việc tại nhà máy trong khu công nghiệp), dẫn đến tăng chi phí, sản xuất kinh doanh kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí logistics tăng cao, làm đứt gẫy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lực lượng lao động.

Chính vì vậy, Bộ Xây có công văn số 3822 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Theo đó, về lâu dài Bộ Xây dựng đang tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở 2014. Trong đó chính sách nhà công nhân được nghiên cứu, quy định cụ thể hơn để khuyến khích đầu tư phát triển. Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp trong thời điểm trước mắt, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung triển khai một số giải pháp.

Cụ thể: Khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

Có các cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt là nhà cho công nhân thuê tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong công tác này tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 và Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017, Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ…

Theo nhận định của các chuyên gia, việc sớm quy hoạch và triển khai đầu tư các khu nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp cùng các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như nhà trẻ, siêu thị, y tế, giáo dục và các công trình văn hóa, thể thao, . . . trong các khu công nghiệp trên cả nước, đặc biệt là các khu công nghiệp đang hoạt động có nhiều công nhân hoặc các khu công nghiệp chuẩn bị triển khai sẽ tạo điều kiện cho công nhân trong các khu công nghiệp an tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, . . . là một trong các tiền đề quan trọng cho việc thu hút các đại bàng đầu tư vào Việt Nam.

Chat qua zalo