Ban Quản lý khu công nghiệp có được tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong KCN?

Hỏi:

Ban Quản lý khu công nghiệp có được tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong khu công nghiệp?

Đáp:

Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có quy định:

...
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau: Trong đó có:

d) Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

=> Như vậy, theo quy định trên nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thì các doanh nghiệp đó sẽ được Ban Quản lý khu công nghiệp tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể. Bởi Ban Quản lý khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thực hiện thẩm quyền trên.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

 

Chat qua zalo