Bình Định: Khu công nghiệp Long Mỹ được mở rộng thêm 100 ha

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định với diện tích 100 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện theo các văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014; số 514/QĐ-TTg ngày 8/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

UBND tỉnh Bình Định triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 8 khu công nghiệp (chưa tính các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội) với tổng diện tích quy hoạch là 1.961 ha gồm Khu công nghiệp Phú Tài (345 ha), Khu công nghiệp Long Mỹ (120 ha), Khu công nghiệp Nhơn Hòa (320 ha), Khu công nghiệp Hòa Hội (340 ha), Khu công nghiệp Bình Nghi (228 ha), Khu công nghiệp Cát Trinh (368 ha), Khu công nghiệp Bồng Sơn (120 ha) và Khu công nghiệp Bình Long (120 ha).

Các khu công nghiệp đều có vị trí địa lý rất thuận lợi trong việc trung chuyển hàng hóa, sản phẩm sản xuất giữa Tây nguyên, các nước trong tiểu vùng Mê Kông mở rộng với cảng Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội và các tỉnh Nam Trung Bộ (do nằm trên tuyến Quốc lộ 19 là hàng lang Đông - Tây mới và gắn với Quốc lộ 1A).

Nguồn: Baodautu.vn

Chat qua zalo