Bổ sung CCN Cam Thành Nam vào Đồ án Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với UBND TP. Cam Ranh và các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung Cụm Công nghiệp (CCN) Cam Thành Nam vào Đồ án Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-3.
Theo đó, CCN Cam Thành Nam (tại thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh) có diện tích 40ha, đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch danh mục các CCN trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh phê duyệt trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, theo Đồ án Quy hoạch chung nông thôn mới xã Cam Thành Nam được UBND TP. Cam Ranh phê duyệt (tháng 12-2012), tại khu đất thôn Quảng Phúc là đất kinh doanh phi nông nghiệp. Trong khi đó, Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt (tháng 1-2016), tại khu đất thôn Quảng Phúc là đất nông nghiệp. Để có đủ cơ sở pháp lý khi thực hiện xúc tiến kêu gọi đầu tư CCN Cam Thành Nam, phải thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Cam Ranh tại khu vực dự kiến triển khai CCN Cam Thành Nam, đất nông nghiệp chuyển thành đất công nghiệp. 

Chat qua zalo