Đà Nẵng sẽ hiện đại hóa hệ thống cảng biển

Theo đó, để thực hiện kế hoạch hiện đại hóa hệ thống cảng biển hiện nay trên địa bàn, Sở GTVT sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống cảng theo các quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó sẽ chú trọng tới các dự án tuyến đường kết nối; đôn đốc đầu tư cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn; thực hiện, lồng ghép vào công tác chuyên môn các nội dung về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Tiên Sa phục vụ du lịch đường biển
Đà Nẵng sẽ xây dựng cảng Tiên Sa phục vụ du lịch đường biển

Tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bộ Chính trị định hướng, kinh tế biển là một trong 3 trụ cột chính mà Đà Nẵng cần tập trung phát triển và ngư nghiệp là một trong 5 lĩnh vực mũi nhọn mà thành phố cần có chính sách ưu tiên nguồn lực, chú trọng phát triển. Cùng với đó, các cảng biển đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Việc xây dựng các cụm cảng hiện đại thông qua các chương trình dự án: Chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch; xây dựng các bến du thuyền và hình thành đội tàu du lịch hiện đại chất lượng cao; tập trung đầu tư cảng Thuận Phước, cảng Sông Hàn và các bến du thuyền đã được quy hoạch để phát triển du lịch đường thủy; xây dựng cụm cảng Đà Nẵng trở thành cụm cảng lớn, hiện đại, là trung tâm cảng của miền Trung đạt đẳng cấp khu vực Đông Nam Á; nâng cao năng lực, công suất các cảng, bảo đảm giải quyết 100% khối lượng hàng hóa đi và đến; từng bước phát triển dịch vụ vận tải biển, dịch vụ hàng hải trở thành thế mạnh, khâu đột phá trong việc phát triển các lĩnh vực kinh tế khác…

Theo lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng, năm 2020 sẽ hiện thực những dự án phát triển cảng biển nêu trên. Để làm được điều đó, cần phải quán triệt và thực hiện nâng cấp, đầu tư xây dựng các cảng biển của thành phố, khai thác có hiệu quả các dịch vụ vận tải biển và hoàn thiện hạ tầng logistics và các tuyến đường giao thông kết nối liên thông các cảng biển với các khu công nghiệp của thành phố và với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế.

Phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics với hệ thống các cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu hình thành các trung tâm logistics cảng Liên Chiểu, Hòa Nhơn. Đặc biệt, cảng Liên Chiểu là nội dung được bổ sung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và là hạ tầng trọng điểm tạo “cú huých” cho phát triển kinh tế biển khi thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nguồn: Baodautu.vn

Chat qua zalo