Doanh nghiệp có thể được gia hạn nộp thuế 5 tháng vì Covid-19

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ đề xuất gia hạn năm tháng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Doanh nghiệp có thể được gia hạn nộp thuế 5 tháng vì Covid-19

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn năm tháng tiền thuế, thuế đất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải có giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19.

Bộ này đã soạn thảo và trình lên Chính phủ Nghị định gia hạn về thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường. Cụ thể, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của các tháng 3, 4, 5 và 6/2020. Thời gian gia hạn là năm tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của Quý I và Quý II năm 2020 của các doanh nghiệp thuộc đối tượng xác định đủ tiêu chí.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung…

Bộ Tài chính đánh giá, nếu gia hạn thuế năm tháng thì số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng; trong đó, số thuế VAT giãn của doanh nghiệp theo ngành kinh tế là 11.700 tỷ đồng; số thuế VAT giãn của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là 10.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 vẫn không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2020.

Đối với các đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Bộ Tài chính đánh giá tác động trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế xác định. Thời gian gia hạn là năm tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính đánh giá tác động, dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/10.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, đối tượng được gia hạn thuế là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống). 

Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế như: vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. 

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Căn cứ để xác định các tiêu chí doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là thông tin vốn, doanh thu trên báo cáo tài chính hoặc số lao động đóng bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2019 đối với doanh nghiệp thành lập trước 1/1/2020 hoặc thông tin vốn, lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập năm 2020

Nguồn: Theleader.vn

Chat qua zalo