Hà Nội xem xét việc thành lập 2 cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức

Theo thông báo, UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy định. Sở Công thương chịu trách nhiệm về thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trình UBND thành phố.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, bảo đảm phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn).

Đồng thời, ưu tiên ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, trạm nạp điện…) và bảo đảm việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải. Cùng với đó, ưu tiên di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải bảo đảm các tiêu chí nêu trên. 

Về việc đẩy nhanh tiến độ thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Thành phố về việc xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Công thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thành lập cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trong thời gian tới. Đối với các dự án chậm tiến độ, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018, trên địa bàn huyện Hoài Đức được quy hoạch 15 cụm công nghiệp, trong đó có: 5 cụm công nghiệp đã lấp đầy và hoạt động ổn định; 5 cụm công nghiệp đang đầu tư xây dựng dở dang; 1 cụm công nghiệp chưa triển khai đầu tư xây dựng; 4 cụm công nghiệp quy hoạch mới (cụm công nghiệp Đông La, cụm công nghiệp Cát Quế, cụm công nghiệp Minh Khai và cụm công nghiệp Dương Liễu 2). 

Nguồn: Baodautu.vn

Chat qua zalo