Hà Nội xem xét việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu và Đông La

UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 266/TB-UBND về việc xem xét thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức.

Theo đó, UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy định; Sở Công Thương chịu trách nhiệm về thẩm định hồ sơ thành lập cụm công nghiệp trình UBND thành phố.

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, bảo đảm phát triển theo định hướng công nghiệp xanh, sạch (tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn); ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đường giao thông, kho bãi, bãi để xe, trạm nạp điện…); bảo đảm việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải. Đồng thời, ưu tiên di dời các cơ sở sản xuất, làng nghề tại khu dân cư ra khu vực sản xuất tập trung nhưng phải bảo đảm các tiêu chí nêu trên.

Về việc đẩy nhanh tiến độ thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và thành phố về việc xem xét năng lực và quyết định lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Giám đốc Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thành lập cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trong thời gian tới; đối với các dự án chậm tiến độ, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

Nguồn: Pháp luật xã hội

Chat qua zalo