Hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp

Hỏi:

Hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi hiện đang tìm hiểu về khu công nghiệp và khu kinh tế. Tôi được biết sắp tới sẽ có quy định mới về vấn đề này. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

Đáp:

 • Hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp được quy định tại Điều 9 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, (có hiệu lực 10/07/2018), theo đó:

  Hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp gồm:

  1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm một số nội dung chính như sau:

  a) Sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch;

  b) Đánh giá hiện trạng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đã thành lập và quy hoạch trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đóng góp của các khu công nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

  c) Phương án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch, bao gồm: Tên, vị trí, hiện trạng, diện tích giảm, đưa ra khỏi quy hoạch của khu công nghiệp; lý do điều chỉnh giảm diện tích, đưa ra khỏi quy hoạch;

  d) Sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lợi ích, tác động của việc điều chỉnh quy hoạch và biện pháp giải quyết.

  Trường hợp điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp thì bổ sung đánh giá cụ thể về sự phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; sự đáp ứng các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo pháp luật chuyên ngành (nếu có); tính khả thi, hiệu quả, tác động kinh tế, xã hội, môi trường của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

  2. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  3. Hồ sơ được lập thành 09 bộ, trong đó có ít nhất 02 bộ hồ sơ gốc (01 bộ hồ sơ gốc trình Thủ tướng Chính phủ) và 08 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

  Trên đây là tư vấn về hồ sơ điều chỉnh đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

  Chào thân ái và chúc sức khỏe!

 

Chat qua zalo