Hưng Yên thành lập cụm công nghiệp 75 ha

UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ trên khu đất thuộc địa phận xã Quảng Lãng và xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Tổng quy mô dự án khoảng 75 ha, được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020 là đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với quy mô 50 ha. Phần diện tích còn lại dự kiến triển khai từ năm 2021 đến năm 2022. 

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của cụm công nghiệp là sản xuất cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh may mặc; các ngành mộc dân dụng, mỹ nghệ cao cấp; sản xuất thuỷ tinh, nhựa; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; các dự án không gây ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy hoạch. Ngoài ra, dự án cũng hướng tới mục tiêu phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. 

Theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là CTCP dịch vụ thương mại và phát triển hạ tầng Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 656 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư chiếm khoảng 16%, 84% còn lại sẽ chủ đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp.

Nguồn: https://ndh.vn/

Chat qua zalo