Lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp tại Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc ủy quyền tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian ủy quyền kể từ ngày 14/9/2022 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo Quyết định, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh xin ý kiến chỉ đạo.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tại quyết định này.

Được biết, vào tháng 1/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thành lập 2 - 5 khu công nghiệp mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, Thành phố Hà Nội xác định và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 5 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.280ha trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

- Khu công nghiệp Sạch Sóc Sơn, diện tích 302,8ha ở hai xã Minh Trí và Tân Dân huyện Sóc Sơn.

- Khu công nghiệp Đông Anh, diện tích 300ha ở các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

- Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, diện tích 112ha ở các xã Văn Bình, Ninh Sở, Liên Phương, huyện Thường Tín.

- Khu công nghiệp Phú Nghĩa mở rộng, diện tích 389ha ở các xã Phú Nghĩa, Trường Yên, Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

- Khu công nghiệp Phụng Hiệp, diện tích 174,88ha ở các xã Dũng Tiến, Nghiêm Xuân, Tô Hiệu, Thắng Lợi, huyện Thường Tín.

Nhu cầu thuê đất mở nhà máy tại Thành phố Hà Nội đang cao nhưng trên địa bàn thành phố còn rất ít quỹ đất sạch để cho Nhà đầu tư thuê. Việc thành lập các khu công nghiệp mới trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích 1.347,42 ha, trong đó có 9 khu công nghiệp với diện tích 1.270,5ha đã hoạt động ổn định có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%.

Chat qua zalo