Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay đến 2030

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Nhiệm vụ đầu tiên là rà soát, phân tích hiện trạng và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước của hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc. Trong đó, có đánh giá quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 236.

Đồng thời, việc quy hoạch lần này sẽ nghiên cứu phương pháp dự báo vận chuyển hàng không theo hướng dẫn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và tham khảo kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới. Đây sẽ là cơ sở để ngành hàng không dân dụng dự báo xu hướng, nhu cầu thị trường, các kịch bản phát triển và đánh giá tác động của ngành lên hệ thống cảnh hàng không, sân bay trong thời kỳ quy hoạch.

Ngoài ra, quy hoạch cũng phân tích những cơ hội và thách thức phát triển, từ đó xây dựng phương án phát triển tổng thể cho ngành. Trong đó, xác định quy mô, mạng đường bay khai thác và quy hoạch phát triển với từng cảng hàng không.

Quy hoạch cũng dự báo các trục đường bay dự kiến khai thác trong mạng cảng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không hiện hữu lớn như Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Long Thành... để định hướng dự trữ đất đai phục vụ phát triển (như dự trữ xây dựng thêm đường cất hạ cánh và các công trình dịch vụ) hoặc nghiên cứu bổ sung cảng hàng không, sân bay mới.

Một trong những điểm mới của quy hoạch lần này là nghiên cứu và đề xuất phát triển các trung tâm đào tạo phi công hoặc phát triển đô thị cảng hàng không tiềm năng.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan tổ chức lập quy hoạch và Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng quy hoạch này.

Nguồn: https://ndh.vn/

Chat qua zalo