Phòng kinh doanh khu công nghiệp

Tại sao lại cần có dịch vụ Phòng kinh doanh khu công nghiệp?

Công ty cổ phần IIP (IIP) là chủ quản của Cổng thông tin bất động sản công nghiệp Việt Nam (iipvietnam.com), là công ty tư vấn chuyên sâu, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp, bao gồm các lĩnh vực tư vấn như tư vấn phát triển dự án, tư vấn xúc tiến tiến đầu tư, tư vấn đầu tư và tư vấn các thủ tục đầu tư cho chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Nhà đầu tư nước ngoài, trong nước khi thuê đất, thuê nhà xưởng mở nhà máy tại Việt Nam.

Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu của các Nhà đầu tư nước ngoài trong khu vực và châu Á. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều Tập đoàn, tổng công ty, công ty chuyển sang đầu tư khu công nghiệp, chính vì thế, từ năm 2021 đến nay, rất nhiều khu công nghiệp được Thủ tướng chính phủ cấp phép tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khác với các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh các loại hình bất động sản khác, đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải có những kinh nghiệm nhất định thì mới lựa chọn được môi trường đầu tư, địa điểm đầu tư, triển khai quy hoạch và thực hiện đầu tư khu công nghiệp một cách hiệu quả, đặc biệt là lĩnh vực thu hút nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào thuê đất mở nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp. 

Với mong muốn đồng hành cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp của mình, IIP cung cấp thêm dịch vụ mới là Phòng kinh doanh khu công nghiệp cho các chủ đầu tư hạ tầng chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp hoặc đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất mở nhà máy tại khu công nghiệp.

Các lĩnh vực tư vấn cho Phòng kinh doanh khu công nghiệp?

1) Nghiên cứu, đánh giá, phân tích thị trường bất động sản công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố và quận/huyện.

2) Phân tích đối thủ cạnh tranh (nếu có) để đưa ra phương án đầu tư phù hợp.

3) Phân tích Dự án hiện có.

4) Phân tích nhu cầu khách hàng có nhu cầu thuê lại đất/thuê mua/mua tài sản gắn liền với đất … để đưa ra định hướng phát triển khu công nghiệp, định hướng quy hoạch cho Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

5) Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh của khu công nghiệp phù hợp với từng giai đoạn đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

6) Xây dựng bộ hồ sơ giới thiệu về khu công nghiệp: Video giới thiệu về khu công nghiệp, VR 360 cho khu công nghiệp, hồ sơ giới thiệu khu công nghiệp; tùy theo từng khu công nghiệp mà các hồ cụ thể các bằng tiếng Việt hoặc các tiếng như Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, . . . 

7) Xây dựng bộ hồ sơ, biểu mẫu kinh doanh để áp dụng thống nhất cho tất cả các khách hàng.

8) Tư vấn cho Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chuẩn bị các hồ sơ pháp lý Dự án và các hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và khách hàng vào thuê đất mở nhà máy trong khu công nghiệp.

9) Phối hợp cùng Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong việc đưa ra các ý kiến pháp lý theo yêu cầu của Cơ quan nhà ước có thẩm quyền hoặc cho các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện khu công nghiệp (nếu được yêu cầu).

10) Tư vấn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tổ chức thực hiện các chiến lược marketing và triển khai hoạt động marketing cho tổng thể toàn bộ khu công nghiệp.

11) Thay mặt Chủ đầu tư tổ chức thực hiện chiến lược marketing của Dự án (nếu được Chủ đầu tư ủy quyền).

12) Tư vấn cho Chủ đầu tư phương án kinh doanh và tổ chức công tác kinh doanh tại khu công nghiệp.

13) Chủ động tuyển dụng, tổ chức, quản lý hệ thống các công ty tư vấn xúc tiến đầu tư, các cá nhân tham gia xúc tiến đầu tư của khu công nghiệp.

14) Phối hợp cùng Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác đàm phán, ký kết hợp đồng với các khách hàng có nhu cầu thuê lại đất, thuê mua, mua tài sản gắn liền với đất của khu công nghiệp.

15) Chủ động trong công tác tiếp xúc, làm việc, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

16) Chủ động nhân sự để thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác kinh doanh tại khu công nghiệp.

Quý đối tác đang nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp, đang triển khai đầu tư khu công nghiệp hoặc đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng có nhu cầu thuê lại đất, thuê mua, mua tài sản gắn liền với đất của khu công nghiệp vui lòng liên hệ với IIP qua:

- Hotline: 1900888858.

- Website: iipvietnam.com

- Email: info@iipvietnam.com

Chat qua zalo