Quy định về hoàn tiền thuê đất khu công nghiệp

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

  • Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm 
  • Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất 
  • Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
  • Như nội dung em đã trình bày thì bên em đi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hợp đồng thuê đất, thời gian thuê là 25 năm (tính từ năm 2013). Bên em đã bỏ ra toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng và được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm. Như vậy có hai khoản tiền là tiền thuê đất hàng năm và tiền giải phóng mặt bằng được trừ dần vào tiền thuê đất. Như vậy, tiền mà em hỏi là tiền giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất có được hoàn trả hay không khi bên em trả lại đất thuê sớn hơn hạn định?

    Luật sư đề nghị em cần xem lại trong hợp đồng đã ký hay văn bản thỏa thuận giữa hai bên về vấn đề này như thế nào để thực hiện cho đúng. Tuy nhiên, luật sư cho rằng việc bên em chấm dứt hợp đồng trước thời hạn không do lỗi của bên cho thuê đất nên sẽ không được hoàn trả lại số tiền chi phí giải phóngt mặt bằng đã được trừ vào tiền thuê đất hàng năm.

Nguồn: thukiluat.vn

Chat qua zalo