THÀNH LẬP VÀ CHUYỂN GIAO KHU CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành lập và chuyển giao khu công nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1. Ký Hợp đồng dịch vụ

IIP VIETNAM và các nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận ký một hợp đồng dịch vụ về việc IIP VIETNAM sẽ tư vấn và tìm kiếm cho các nhà đầu tư nước ngoài về địa điểm thực hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp cùng các điều khoản hợp tác cụ thể khác.

Bước 2. Tìm kiếm địa điểm

IIP VIETNAM sẽ tìm kiếm và giới thiệu cho các nhà đầu tư nước ngoài những địa điểm trên khắp cả nước Việt Nam phù hợp với yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Những địa điểm này đáp ứng được cái điều kiện cần thiết để thành lập KCN mới.

Bước 3. Ký hợp đồng hợp tác đầu tư

Sau khi được IIP VIETNAM giới thiệu, các nhà đầu tư nước ngoài đồng ý và cùng thống nhất về địa điểm thực hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng KCN mới. IIP VIETNAM và nhà đầu tư nước ngoài sẽ cùng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hình thức thành lập pháp nhân mới. Hai bên thỏa thuận các điều khoản hợp tác cụ thể đầu tư với mục đích thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án KCN mới. Trong đó IIP VIETNAM sẽ nắm giữ từ 2-10% cổ phần nhằm tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin phép dự án và thành lập KCN mới. Sau khi hoàn tất các thủ tục, KCN mới đi vào hoạt động, IIP VIETNAM sẽ chuyển nhượng lại cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4. Xin phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi ký kết Hợp đồng hợp tác IIP VIETNAM sẽ tiến hành thủ tục xin chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 5. IIP VIETNAM thực hiện các thủ tục thành lập khu công nghiệp mới.

IIP VIETNAM sẽ thực hiện, chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc thành lập khu công nghiệp mới:

Bước 6. Chấp thuận chủ trương đầu tư.

IIP VIETNAM chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước để xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 7. Thẩm định quy hoạch xây dựng.

IIP VIETNAM sẽ chuẩn bị hồ sơ làm việc với Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật.

Bước 8. Phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng.

Bước 9. Thông báo thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư.

Sau khi có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập khu công nghiệp mới, IIP VIETNAM sẽ chuẩn bị hồ sơ đề nghị hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bước 10. Giải phóng mặt bằng

IIP VIETNAM sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng trên diện tích được giao, cho thuê sau khi có quyết định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  • Lập phương án giải phóng mặt bằng
  • Thẩm định phương án
  • Phê duyệt phương án
  • Tiến hành thi công giải phóng

Bước 11. Thi công hạ tầng

IIP VIETNAM thực hiện thi công cơ sơ hạ tầng theo yêu cầu và quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa hại bên.

Bước 12. Bàn giao

Sau khi hoàn thiện các công việc, IIP VIETNAM sẽ tiến hành bàn giao cho nhà đầu tư nước ngoài như cam kết

Chat qua zalo