Vĩnh Phúc sẽ có thêm 6 khu công nghiệp mới trong năm 2020

Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, trong số 9 khu công nghiệp đã được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư thì giai đoạn 2016 - 2019, Ban mới tham mưu UBND tỉnh thành lập và cấp mới 1 dự án là Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện, phân khu I, diện tích 247,6 ha, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 5.228 ha trong đó có 8/9 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động; 1 khu đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 84,4%.

Dự kiến trong năm 2020, Ban quản lý các KCN sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp gồm: KCN Tam Dương I-khu 2, tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỷ đồng; KCN Sông Lô I, tổng vốn đăng ký 1.194 tỷ đồng; KCN Sông Lô II, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng; KCN Lập Thạch I, II, tổng vốn đăng ký 2.700 tỷ đồng; KCN Nam Bình Xuyên, tổng vốn đầu tư 47,75 triệu USD và KCN Bình Xuyên II, giai đoạn 2, tổng vốn đăng ký 18 triệu USD.

Ước tính hết năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ có 15 khu công nghiệp được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích trên 3.029,62 ha; tống vốn đăng ký trên 14.417 tỷ đồng và 183,15 triệu USD.

Nguồn: Baomoi.com

Chat qua zalo