Bắc Giang thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn 2

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Hương Sơn 2, có quy mô 65ha tại huyện Lạng Giang với các thông tin cụ thể như sau:

1. Quy mô diện tích: Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 có diện tích khoảng 65 ha.

2. Vị trí, ranh giới: Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp Quốc lộ 37 và trụ sở UBND xã Hương Sơn;

- Phía Nam giáp đồi trồng cây ăn quả và dân cư hiện trạng xã Hương Sơn;

- Phía Đông giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp dân cư hiện trạng và đường quy hoạch.

3. Ngành nghề thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 thu hút các ngành công nghệ cao và sạch, cụ thể: Ngành điện, điện tử, truyền thông; cơ khí; may mặc; thiết bị dụng cụ y tế, dược; chế biến nông lâm sản, thực phẩm; bao bì; công nghiệp chế biến, chế tạo; cho thuê nhà xưởng; công nghiệp hỗ trợ khác.

4. Tổng mức đầu tư: Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 có tổng mức đầu tư 688 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện đầu tư: Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 có tiến độ đầu tư cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2023 - 2025:

+ Từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024: Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với diện tích khoảng 50ha (không bao gồm khoảng 15ha phần diện tích chồng lấn với khu vực khai thác đất san lấp). Thực hiện các thủ tục pháp lý của Cụm công nghiệp Hương Sơn 2: Lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng.

+ Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2025, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích 50ha; hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp, trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung; đồng thời, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, lấp đầy tối thiểu 60% diện tích đất công nghiệp.

- Giai đoạn sau năm 2025:

+ Thực hiện thủ tục đầu tư, môi trường, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan đối với phần diện tích khoảng 15ha (phần diện tích chồng lấn với khu vực khai thác đất san lấp sau khi đã kết thúc khai thác);

+ Hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích 15ha; hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của CCN, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

6. Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 là 50 năm

7. Ưu đãi, hỗ trợ: Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước

8. Các nội dung khác: Tại quyết định thành lập, UBND tỉnh Bắc Giang cũng nêu rõ:

- Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

Được biết, Bắc Giang là một trong các tỉnh thu hút đầu tư FDI hàng đầu ở Việt Nam, phần lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cứ có hạ tầng hoàn thiện là có các Nhà đầu tư đến thuê đất để mở nhà máy, thậm chí có những dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã có các Nhà đầu tư đến đặt chỗ.

Chat qua zalo