Hà Nội: Cấp mới 540 dự án đầu tư nước ngoài trong 8 tháng

(HPA) – Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm 2019 của Hà Nội đạt 5,81 tỷ USD. Trong đó cấp mới 540 dự án, vốn đăng ký 283,5 triệu USD.

Nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng trong tiếp cận đất đai; đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai.

Qua đó, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm 2019 đã đạt 5,81 tỷ USD. Trong đó cấp mới 540 dự án, vốn đăng ký 283,5 triệu USD; 130 lượt dự án tăng vốn 362,3 triệu USD và 743 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần trị giá 5,17 tỷ USD.

Đối với thu hút đầu tư trong nước, trong 8 tháng đầu năm, Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư 26 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng vốn 17,24 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 57 dự án trong đó điều chỉnh vốn 36 dự án tăng thêm 17,11 nghìn tỷ đồng.

Trong 8 tháng, có 18.576 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 233,25 nghìn tỷ đồng (tăng 9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 25% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay đạt 271.913 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 4.034 doanh nghiệp (tăng 75% so với cùng kỳ). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được duy trì 100%, bảo đảm chất lượng, giải quyết đúng thời hạn.

Trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2019, Hà Nội tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, nhất là trong các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư. Hà Nội thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực.

Cùng với đó, thành phố cũng tăng cường xúc tiến đầu tư, thực hiện các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Năm 2019, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân vốn FDI đạt trên 2,3 tỷ USD./.

Chat qua zalo