Hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế 5 tháng đầu năm 2020

Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2020, dòng vốn FDI đạt 4,3 tỷ USD đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong đó nguồn vốn của các nhà đầu tư trong nước khoảng 46.000 tỷ đồng với 295 dự án. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 81 tỷ USD, giảm khoảng 8% cùng kỳ.

4,3 tỷ USD đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong 5 tháng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 5 tháng đầu năm, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước thu hút khoảng 390 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN). Số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 4,3 tỷ USD. Tổng số dự án ĐTNN được nâng lên khoảng 9.850 với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 194 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt trên 70%.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các KCN, KKT đã thu hút được 295 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 46.000 tỷ đồng. Tổng số dự án ĐTTN lũy kế đạt 9.650, tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45%.

4,3 tỷ USD đổ vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong 5 tháng - Ảnh 1.

Theo báo cáo của các Ban Quản lý KCN, KKT, các doanh nghiệp trong ngành vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức suy giảm trong 5 tháng đầu năm do các tác động của dịch Covid-19 chưa lớn nhưng nếu kéo dài sẽ nghiêm trọng hơn. Doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt khoảng 81 tỷ USD, giảm khoảng 8% cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu 58 tỷ USD, tăng khoảng 4% cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 47 tỷ USD, tăng khoảng 1,5%.

Tính từ đầu năm, khoảng 120 doanh nghiệp trong KCN tạm dừng hoạt động do các nguyên nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19, trong đó các KCN phía Nam như tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… có số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động cao hơn.

Tính đến cuối tháng 5, cả nước có 336 KCN đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 97.800 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 66.000 ha. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt khoảng 76%.

Nguồn: Cafef.vn

Chat qua zalo