Ký kết hợp tác phát triển trong lĩnh vực công thương giữa hai Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình và Hà Nam

Thực hiện Thông báo số 184-TB/TU ngày 06/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Thông báo số 69-TB/TU ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình kết luận buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc hợp tác, phát triển lĩnh vực công thương.

Trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình và Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp trong lĩnh vực công thương góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của 02 địa phương, đặc biệt trong công tác kết nối, giao thương tiêu thụ hàng hóa, giúp quảng bá các sản phẩm lợi thế của 02 tỉnh; hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm. Để tiếp tục phát huy tiềm năng về hợp tác, phát triển của 02 tỉnh cần có sự hợp tác tích cực hơn nữa.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình và Sở Công Thương tỉnh Hà Nam, qua trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Sở Công Thương 02 tỉnh thống nhất ký kết chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực công thương giữa 02 đơn vị với những nội dung hợp tác trọng tâm như: Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thu hút vốn đầu tư. Đẩy mạnh phối hợp tổ chức các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại, quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm lợi thế, sản phẩm truyền thống, đẩy mạnh giao thương giữa 02 địa phương. Định kỳ tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và hàng nông sản, cung cấp thông tin các sản phẩm, hàng hóa của 02 địa phương. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như: quản lý năng lượng, khuyến công, xuất khẩu và hợp tác quốc tế, kỹ thuật an toàn và môi trường...

Chat qua zalo