Miền Trung - Tây Nguyên: Thu hút mới 159 dự án, tổng vốn đầu tư gần 30.500 tỷ đồng

Năm 2020, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên thu hút mới 159 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30.500 tỷ đồng.

Tại Đà Nẵng vừa diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung (gọi tắt là Khối thi đua). 

Theo báo cáo từ các Ban, năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh, nhưng có 7/11 đơn vị thuộc Khối thi đua vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn Khối thi đua đã thu hút mới 159 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 127.300 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 33.500 tỷ đồng.

Riêng đối với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tổng vốn thu hút đầu tư năm 2020 đạt 4.370 tỷ đồng, trong đó cấp mới 16 dự án với vốn đăng ký đầu tư 3.576,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án với vốn tăng thêm 793,5 tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Khối thi đua đã đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

Tại hội nghị, đại diện các Ban Quản lý trong Khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2021 với các mục tiêu trọng tâm như: Tham mưu cho lãnh đạo địa phương các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư; bảo đảm số dự án mới đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao của địa phương đạt 100% kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; duy trì sự phát triển bền vững và đóng góp của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao đối với kinh tế - xã hội tại các địa phương. Năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là Khối trưởng Khối thi đua. Dịp này, 5 đơn vị được nhận cờ thi đua và bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chat qua zalo