Nam Định: Lập quy hoạch xây dựng thêm 6 khu công nghiệp

6 Khu công nghiệp (KCN) vừa được chính quyền tỉnh Nam Định chỉ đạo lập quy hoạch xây dựng nằm trong số 10 KCN được Quy hoạch tỉnh xác định phát triển thêm tới năm 2030.

Ngày 12/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, cùng ngày UBND tỉnh có văn bản gửi Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc lập quy hoạch xây dựng 6 Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Nam Định xác định từ nay đến năm 2030 địa bàn tỉnh sẽ phát triển thêm nhiều Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp mới.

Theo đó, xét đề nghị tại các văn bản, Tờ trình của hai sở, ban trên, UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập quy hoạch xây dựng 6 KCN trên địa bàn tỉnh; gồm: quy hoạch chung xây dựng gồm KCN Hải Long (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 1.100ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thịnh Tân (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 400ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực, quy mô khoảng 200ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thượng Thành (huyện Xuân Trường, quy mô khoảng 395ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Minh Châu (huyện Nghĩa Hưng, quy mô khoảng 300ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Lạc Xuân (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 210ha).

Theo văn bản, nguồn vốn thực hiện lập các quy hoạch trên từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; Sở Xây dựng tỉnh, các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện.

Nhà đầu tư xây dựng Nhà máy tại KCN Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Việc lập quy hoạch xây dựng 6 KCN trên được chính quyền tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện sau khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tỉnh công bố ngày 6/3 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Trong nhiều nội dung xác định, quy hoạch tỉnh Nam Định xác định tập trung phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu vực tạo động lực thúc đẩy mang tính đột phá của tỉnh, là một trung tâm kinh tế biển phát triển, có cảng biển tổng hợp và cơ sở hạ tầng đồng bộ, có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Khu kinh tế này được quy hoạch rộng 13.950 ha, thuộc 2 huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, giai đoạn sau năm 2030 nghiên cứu phát triển hướng ra biển (lấn biển).

Đồng thời, quy hoạch xác định tiếp tục khai thác 6 KCN đã được thành lập ở tỉnh Nam Định (Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Bảo Minh mở rộng, Dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận); phát triển thêm 10 KCN ở địa bàn các huyện trong tỉnh, gồm: Hồng Tiến, Trung Thành, Xuân Kiên, Hải Long, Nam Hồng, Thịnh Tân, Thắng Lợi, Minh Châu, Lạc Xuân, Thượng Thành.

Diện tích quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2030 là 2.546 ha.

Chat qua zalo