Nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp Hàn Quốc được nhập cảnh vào Việt Nam trong tháng 4/2020

Quảng Ninh vừa ra văn bản số 2409/UBND-DL2 về việc tổ chức đón, cách ly nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong tháng 4/2020.

Đây là hành động để triển khai văn bản số 2783/VPCP-QHQT ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ “v/v đề nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc về cho phép các nhân sự Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam”.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức đón các nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn trong tháng 4/2020 theo danh sách gửi kèm văn bản số 2783/VPCP-QHQT ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, tổ chức vận chuyển, cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy Samsung của Hàn Quốc tại Việt Nam

UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo quy định liên quan đến nhập cảnh, vận chuyển, cách ly phòng, chống dịch COVID-19; chi trả kinh phí liên quan đến việc vận chuyển, chi phí cách ly của các nhân sự Hàn Quốc do phía Hàn Quốc bố trí theo nội dung văn bản số KEV-20-388 ngày 08/4/2020; phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để triển khai các thủ tục cần thiết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu mối của tỉnh Quảng Ninh, tiếp nhận mọi thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để kết nối với các đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác phối hợp đảm bảo hiệu quả chung; đồng thời giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh triển khai tổ chức đón, vận chuyển, cách ly đối với các nhân sự Hàn Quốc đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh được giao phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan thuộc tỉnh triển khai các công việc cụ thể đón nhân sự Hàn Quốc nhập cảnh qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (các nhân sự của Hàn Quốc phải có Giấy xác nhận không dương tính với vi rút COVID-19 do cơ quan có thm quyền của Hàn Quốc cấp và Giấy này được Việt Nam chấp nhận), phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra công tác vận chuyển, cách ly phòng chống dịch COVID-19. Công tác triển khai thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Vân Đồn, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, tại Vân Đồn, Chi nhánh Công ty Quản lý bay Miền Bắc tại Vân Đồn, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vân Đồn chủ động phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện, hướng dẫn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết để đón, vận chuyển, cách ly nhân sự theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bố trí phương tiện, tổ chức vận chuyển nhân sự Hàn Quốc về cách ly tại Khách sạn FLC Grand Hạ Long theo đề nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (nếu có).

Tỉnh Quảng Ninh cũng giao cho UBND thành phố Hạ Long làm việc với Khách sạn FLC Grand Hạ Long để bố trí địa điểm cách ly cho các nhân sự Hàn Quốc theo đề nghị của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. UBND thành phố Hạ Long triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung có liên quan đến việc bố trí cơ sở cách ly theo quy định.

Nguồn:enternews.vn/

Chat qua zalo