Phương án tổ chức không gian phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 27/02/2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn

Với mục tiêu Phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn theo quy hoạch đã có với mục tiêu đưa khu kinh tế Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp, dịch vụ ven biển của cả nước; đến năm 20230 tỉnh sẽ nỗ lực phát triển cửa khẩu Nam Mèo thành khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo.

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã thu hút được 201 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 38.665 tỷ đồng và 366,7 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với số vốn 90,9 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án, với số vốn tăng thêm 90,9 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 155 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,7 tỷ USD, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Các nhà đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa chủ yếu đến từ các quốc gia, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Cô oét, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và một số nước Châu Âu.

Dựa trên phương án tổ chức không gian phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những thế mạnh nền tảng kinh nghiệm của IIP VIETNAM trong xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, hiểu rõ môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, khí hậu thổ nhưỡng...tại Thanh Hoá,chúng tôi tin rằng IIP Việt Nam sẽ là đơn vị phù hợp để giúp các anh chị đối tác mở nhà máy sản xuất tại Thanh Hóa.

Chat qua zalo