Shinec hợp tác với SSI và SSIAM đầu tư vào KCN Ninh Sơn – Khánh Hòa quy mô 620ha

Sáng ngày 12/03, CTCP Chứng khoán SSI và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã ký kết Biên bản ghi nhớ với CTCP Shinec (là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, với Dự án tiêu biểu khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền tại Thành phố Hải Phòng). Các bên sẽ cùng nghiên cứu cơ hội đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Ninh Sơn - Khánh Hòa có quy mô 620 ha với định hướng xây dựng khu công nghiệp chuyên sâu về dược phẩm, dịch vụ dưỡng lão và y tế.

Đây là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tạo mặt bằng cho các nhà đầu tư thuê lại mặt bằng xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa SSI, SSIAM và Shinec tổ chức sáng 12/03/2022

Trong thỏa thuận giữa SSIAM và Shinec, SSIAM có vai trò nghiên cứu tính khả thi của dự án, làm thủ tục xin cấp phép dự án theo các quy định hiện hành.

Về phía Shinec, đơn vị này sẽ thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật cần thiết, phục vụ cho thủ tục xin cấp phép dự án và phát triển dự án trong thời gian tới.

Đối với hợp tác giữa SSI và Shinec, SSI đóng vai trò tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp của Shinec, bao gồm nhưng không giới hạn các phương án huy động vốn cổ phần và vốn vay, tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển trung và dài hạn. Đồng thời, kết nối phía Shinec với các đối tác của SSI mong muốn tham gia chương trình tài trợ tài chính.

Trước đó, SSI đã có văn bản báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho phép cùng với Công ty Cổ phần Shinec tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN này. Dự kiến ban đầu là sẽ tham gia góp vốn vào công ty sẽ thực hiện dự án nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án KCN Ninh Sơn.

Theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa, KCN Ninh Sơn đã được bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 1002/UBND-TH ngày 28/01/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đang báo cáo UBND tỉnh cho phép lập Quy hoạch xây dựng KCN Ninh Sơn đồng thời với Quy hoạch tỉnh để có cơ sở triển khai thủ tục đầu tư.

Do đó, Ban Quản lý đã đề nghị SSI chủ động nghiên cứu, khảo sát, lập sáo cáo đề xuất ý tưởng đầu tư dự án KCN Ninh Sơn. Sau khi Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và Quy hoạch xây dựng KCN Ninh Sơn được phê duyệt, trường hợp để xuất ý tưởng đầu tư của Công ty phù hợp với các quy hoạch được duyệt nêu trên, Ban Quản lý sẽ hướng dẫn việc triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Chat qua zalo