Ngày 02/03/2020 IIP & mở rộng thị trường quốc tế

 IIP & MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Ngày 02/03/2020, IIP đã ký Hợp đồng Hợp tác chiến lược với Công ty Liên minh xây dựng 4.0 trong việc mở rộng thị trường Xúc tiến đầu đầu tư các dự án bất động sản công nghiệp Việt Nam ra thị trường Quốc tế.
Trong ảnh: Ông Lê Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Duy Bằng - Chuyên gia cao cấp

Chat qua zalo