4 khu công nghiệp được bổ sung quy hoạch tại tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ KH-ĐT về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Theo đó, 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm:
- Khu công nghiệp Đồng Văn V, có diện tích quy hoạch 250 ha ở Phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên.

- Khu công nghiệp Đồng Văn VI, có diện tích quy hoạch 250 ha ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên.

- Khu công nghiệp Kim Bảng I, có diện tích quy hoạch 230 ha ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng.

- Khu công nghiệp Châu Giang I, có diện tích quy hoạch 210 ha ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các văn bản số 469/TTg-CN ngày 03/4/2017 và văn bản số 363/TTg-CN ngày 20/4/2022 không thay đổi.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển 4 khu công nghiệp vừa được bổ sung quy hoạch nêu trên

- Đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

- Cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 4 khu công nghiệp trên vào quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam.

- Chỉ đạo phân kỳ đầu tư để đảm bảo chỉ tiêu đất của 4 khu công nghiệp này nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Hà Nam và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Trong thời gian gần đây, Hà Nam được nhiều Nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đến tìm hiểu thuê đất mở nhà máy nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, hạ tầng được đầu tư tập trung và trọng điểm.

Tại Hà Nam đã hình thành nên cộng đồng các nhà đầu tư như Nhật Bản, Đài Loan, . . . nổi lên trong các khu công nghiệp đang thu hút đầu tư tại Hà Nam hiện nay là Khu công nghiệp Thái Hà, dự án có vị trí thuận lợi, đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng và sẵn sàng bàn giao đất cho các nhà đầu tư để xây dựng nhà máy.

Chat qua zalo