8,5 tỷ USD đổ vào thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong 9 tháng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính 9 tháng năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút khoảng 517 dự án từ đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 9 lên khoảng 10.009 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%. Cả nước thu hút khoảng 442 dự án đầu tư trong nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt xấp xỉ 91 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2020, lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước lên 9.806 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,34 triệu tỷ đồng. Đồng thời, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 9, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 135,7 tỷ USD, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, tạo việc làm cho khoảng 3,83 triệu lao động.

Ngoài ra, tổng giá trị xuất khẩu từ các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 10,1 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị nhập khẩu đạt khoảng 87,2 tỷ USD, giảm khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Hết tháng 9, cả nước có 366 khu công nghiệp được thành lập, với 113 nghìn ha diện tích đất tự nhiên, 73,5 nghìn ha diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Trong số đó, 279 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 81,8 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 55,9 nghìn ha, đã cho thuê 39,7 nghìn ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 71,1%) và 87 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 31,1 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 17,6 nghìn ha.

Các khu công nghiệp phần lớn tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng.

Vừa qua, Thủ tướng cũng đã phê duyệt 19 khu kinh tế ven biển, tổng diện tích khoảng 871,1 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển), trong đó diện tích đất tự nhiên khoảng 581,9 nghìn ha (chiếm 1,75% diện tích đất cả nước).

Đáng chú ý, trong số đó có 19 khu kinh tế ven biển, có 17 khu kinh tế được thành lập với tổng diện tích 843,9 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển). Trong khoảng 100 nghìn ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng có 35 nghìn ha đất đã được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, 2 khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 27,3 nghìn ha có trong quy hoạch phát triển khu kinh tế nhưng chưa được thành lập, bao gồm khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định và khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Chat qua zalo