Ảnh hưởng Covid-19, số doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh tăng 26% trong quý I

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo kỳ vọng dịch Covid-19 sẽ kết thúc sớm, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II khả quan hơn quý I.

Theo Tổng cục thống kê, trong quý I, cả nước có 29.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 351.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 243.700 lao động, lần lượt tăng 4,4% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm 23,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 552.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý là 903.800 tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 14.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,6% so với quý I/2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I lên 44.500 doanh nghiệp.

Khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong quý I lên tới 18.600 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.200 doanh nghiệp, giảm 20,6%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý I là 4.100 doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I cho thấy, 20,9% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I tốt hơn quý IV/2019; 42% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý II so với quý I, 38,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 25,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Nguồn: Cafef.vn

Chat qua zalo