Bắc Giang đề xuất bổ sung KCN Đồng Phúc 400ha

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang vừa gửi Hội đồng thẩm định Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đối với phương án phát triển công nghiệp dự thảo, Bắc Giang dự kiến bổ sung khu công nghiệp (KCN) Đồng Phúc 400 ha vào quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Đồng thời, tỉnh đề xuất đưa KCN Phúc Sơn 125 ha từ giai đoạn sau năm 2030 về thời kỳ 2021 - 2030 và bổ sung luận cứ quy hoạch cụm công nghiệp (CCN); chuyển cụm công nghiệp Ngọc Châu 75 ha từ giai đoạn 2031 - 2050 lên giai đoạn 2021 - 2030.

Liên quan đến ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung đến năm 2030, mục tiêu của tỉnh Bắc Giang có 100% các KCN có thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động (dự thảo đưa mục tiêu đến năm 2030 là 70%), Sở kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cho biết, do điều kiện ngân sách địa phương và những vấn đề cơ chế quản lý sau đầu tư chưa được xác định rõ ràng nên 6 KCN của tỉnh đều chưa hình thành thiết chế văn hóa thể thao.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021 - 2030 dù có nhiều triển vọng phát triển kinh tế, nhưng việc đầu tư 100% thiết chế văn hóa thể thao KCN là chỉ tiêu quá cao (26 KCN).

Trong quy hoạch tỉnh, các KCN đã được đề xuất đầu tư phát triển thiết chế văn hóa thể thao theo hướng thu hút đầu tư khu vực tư nhân, Nhà nước hỗ trợ đất và một phần kinh phí đầu tư.

Do vậy, mục tiêu hoàn thiện 70% thiết chế văn hóa thể thao KCN tại 18 Trung tâm văn hóa thể thao là tương đối cao so với khả năng thực hiện.

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Bắc Giang vào đầu tháng 3 năm nay, Sở Công Thương cho biết, quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ có 27 KCN với diện tích hơn 9.000 ha và 69 CCN với diện tích gần 3.000 ha.

Cũng tại buổi làm việc này, Sở Công Thương đề nghị tỉnh bổ sung quy hoạch 12 CCN với tổng diện tích gần 4.000 ha; điều chỉnh mở rộng 7 CCN với tổng diện tích gần 430 ha.

Đồng thời, Sở đề xuất đưa KCN Lương Phong ra khỏi quy hoạch vì để dành quỹ đất phát triển thị trấn Thắng trong tương lai.

Bên cạnh đó, không sáp nhập ba CCN (Đoan Bái, Đoan Bái - Lương Phong 1 và 2) thành KCN vì các CCN trên đã giao cho các chủ đầu tư là doanh nghiệp nên rất khó chọn chủ đầu tư hạ tầng KCN.

Mặt khác, xen kẹp giữa các CCN này đã có quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao, hiện trạng trong khu vực xen kẹp dân cư ở.

Theo kế hoạch đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ bố trí khoảng 2.370 ha đất cho phát triển CCN.

Trong đó, giữ nguyên 29 CCN hiện có (1.097 ha), bổ sung mới 19 CCN (1.071 ha), đưa ra khỏi quy hoạch 7 CCN để mở rộng, sáp nhập thành KCN, sáp nhập hai CCN vào KCN, đưa ra khỏi quy hoạch hai CCN.

"Tính đến hết năm 2019, Bắc Giang có 6 KCN với tổng diện tích 1.462 ha, bao gồm: Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn và Hòa Phú.

Trong đó, có 4 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 1.058 ha, bao gồm: Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu và Vân Trung. Các KCN này tập trung chủ yếu ở hai huyện Việt Yên, Yên Dũng và nằm ngay trên quốc lộ 1A.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang có 38 CCN với tổng diện tích 1.208 ha. Trong đó, 17 CCN có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 894 ha và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư 21 CCN với tổng diện tích 314 ha".

Chat qua zalo