Bắc Giang duyệt quy hoạch 3 khu công nghiệp

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 03 khu công nghiệp, bao gồm Khu công nghiệp Đức Giang ở huyện Yên Dũng; Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn ở huyện Việt Yên và Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2 ở huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2000).

Khu công nghiệp Đức Giang

Phạm vi ranh giới: Khu công nghiệp Đức Giang có quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Tư Mại, Cảnh Thụy, Đồng Phúc, Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô: Khu công nghiệp Đức Giang có quy mô khoảng 287,54ha, trong đó, diện tích KCN khoảng 285,39ha, diện tích ngoài KCN (đường ĐH.8B) khoảng 2,15ha.

Ngành nghề thu hút đầu tư: Khu công nghiệp Đức Giang là khu công nghiệp tập trung, đa ngành nghề, có công nghệ hiện đại, tiên tiến, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và láp ráp; có tính chất công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp thân thiện với môi trường.

Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn

Phạm vi ranh giới: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn có quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tiên Sơn, xã Ninh Sơn và xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn có quy mô khoảng 222,98ha. Trong đó, diện tích dự trữ phát triển KCN khoảng 133,41ha. Diện tích lập quy hoạch KCN giai đoạn 1 khoảng 89,57ha nằm tại phía Đông đê sông Cầu hiện hữu (trong Đê). Giai đoạn 2, khu vực có diện tích khoảng 133,41ha nằm tại phía Tây đê sông Cầu hiện hữu (ngoài Đê), là khu vực dự trữ phát triển KCN trong tương lai.

Ngành nghề thu hút đầu tư: Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn ưu tiên thu hút các lĩnh vực ngành nghề sản xuất.

Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2

Phạm vi ranh giới: Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2 có quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Mai Đình và xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Quy mô: Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2 có quy mô khoảng 222ha.

Chat qua zalo