Bắc Giang mời gọi đầu tư vào 02 cụm công nghiệp

Bắc Giang mời gọi đầu tư vào 02 cụm công nghiệp, cụm công nghiệp Tiên Hưng 31,6ha tại huyện Lục Nam và cụm công nghiệp Lăng Cao 48ha tại huyện Việt Yên

Trong vài năm trở lại đây, môi trường đầu tư tỉnh Bắc Giang được cải thiện một cách mạnh mẽ, hàng loạt các Tập đoàn lớn trên thế giới đã đến mở nhà máy sản xuất tại tỉnh Bắc Giang, chính vì lẽ đó mà Bắc Giang nổi lên là tỉnh có tốc độ phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Để có cơ sở lựa chọn được các Chủ đầu tư có năng lực và kinh nghiệm làm chủ đầu tư các dự công nghiệp trên địa bàn. UBND tỉnh Bắc Giang - Môi trường đầu tư lý tưởng cho các Nhà đầu tư đang mời gọi đầu tư vào 02 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Nam và huyện Việt Yên với các thông tin cụ thể như sau:

1. Cụm công nghiệp Tiên Hưng

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Tiên Hưng

- Địa điểm: Xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Tính chất: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào mở nhà máy để sản xuất kinh doanh

- Quy mô: 31,6ha.

2. Cụm công nghiệp Tiên Hưng

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng CCN Lăng Cao

- Địa điểm: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Tính chất: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước vào mở nhà máy để sản xuất kinh doanh

- Quy mô: 48haha.

Theo đánh giá của IIP VIETNAM, trong các năm tiếp theo, từ năm 2021 tới 2025, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được cải thiện hơn, sẽ có thêm hàng loạt các Tập đoàn lớn trên thế giới về mở nhà máy tại Bắc Giang do đó việc đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ có nhiều thuận lợi vì được hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và Chủ đầu tư sẽ có nhiều cơ hội đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Quý Nhà đầu tư quan tâm các thông tin có liên quan của dự án hoặc thủ tục tham gia để làm Chủ đầu tư dự án xin hãy liên hệ tới: Hotline 1900888858 hoặc Email: Info@iipvietnam.com để được hỗ trợ.

Chat qua zalo